Kompozit Lamina

Kompozit Lamina ve Bonding aynı tedaviyi ifade etmektedir.

Bu tedavinin uygulanması için diğer tüm estetik tedavilerde olduğu gibi gülüş tasarımı protokollerinin yerine getirilmesi gerekir. Model analizi, muayene, hastanın beklentisi, ağız hijyeni; bu tedaviye uygun olup olmadığı netleştirilmelidir. Genellikle porselen laminate veneer ile bonding karşılaştırılır. İki tedavinin de kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

En önemli bilgi; bu iki tedavi seçeneğinde sonuç hekimin, gerekirse teknisyenin sanatı ile yakından ilişkilidir.

Lamine tedavileri ile ;

  • Dişler arası ayrıklıklar
  • Dişer üzerindeki derin renklenmeler
  • Belirli bir düzeye kadar olan çapraşıklıklar
  • Dişlerde şekil bozuklukları ve aşınmalar
  • Doğumdan ya da sonradan oluşmuş bölgesel lekeler

tedavi edilebilmektedir. Tabi ki dişler arası boşlukların genişliği, çapraşıklık ve ayrıklık miktarlarına göre tedavi seçenekleri, fiyatları değişmektedir.

Kompozit laminaların avantajları nelerdir?

En büyük avantaj olarak; diş yüzeyinden çoğu vakada, hiçbir aşındırma olmadan uygulanmasıdır. Dişin üzerine yerleştirilen özel dolgulardır. Çok iyi cilalanabilir ve eski sistem kompozitlere göre renklenmeleri daha düşüktür.

Genellikle tek seansta ve anestezi ihtiyacı olmadan tamamlanır.

Gerektiğinde tamiri kolaydır. Porselen Laminate Veneer’e kıyasla çok daha ekonomiktir.

Bu nedenler ile sık olarak tercih edilen Bonding uygulamaları; yıllık düzenli kontroller ile uzun süre rahatça kullanılabilir.

Paylaş

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Menü